Loading…

Home

Think, Click, Pick

Order now and get 20% discount on your total bill

Satisfy Your Cravings!

Vegetable Egg Omelette Cheese W/ Potatoes (Trứng Cuộn Rau Củ & Khoai Tây Chiên)

120.000 (excl VAT)

Chicken Rice Congee (Rice Porridge) Cháo Thịt Bằm

90.000 (excl VAT)

Chicken Vegetables Soup

90.000 (excl VAT)

Indian Egg Masala w/ Bombay Potatoes & Rice (Masala Trứng Kiểu Ấn)

125.000 (excl VAT)

Butter Pancakes 03 Pcs (Bánh Kếp Bơ)

90.000 (excl VAT)

GRILLED GARLIC CHICKEN WINGS (CÁNH GÀ NƯỚNG BƠ TỎI)

130.000 (excl VAT)

Chicken Tenders (Gà Giòn Không Xương)

150.000 (excl VAT)

Chicken Rice Congee (Rice Porridge) Cháo Thịt Bằm

90.000 (excl VAT)

BORSCHT W/ BEEF Beef & Beetroot Soup W/ Mix Of Vegetables

110.000 (excl VAT)

Chicken Vegetables Soup

90.000 (excl VAT)

VEGETABLE STIR FRY (CƠM & RAU XÀO)

90.000 (excl VAT)

VEGETABLE STIR FRY WITH CHICKEN (CƠM & RAU XÀO GÀ)

90.000 (excl VAT)

VEGETABLE STIR FRY WITH BEEF (CƠM & RAU XÀO GÀ)

130.000 (excl VAT)

KUNG PAO CHICKEN (CƠM GÀ KUNG PAO)

110.000 (excl VAT)

CRUSTED HERBS CHICKEN (CƠM GÀ THẢO MỘC)

120.000 (excl VAT)

CHICKEN TERIYAKI (CƠM GÀ SỐT TERIYAKI)

100.000 (excl VAT)

VEG FRIED RICE (CƠM CHIÊN RAU CỦ)

90.000 (excl VAT)

CHICKEN FRIED RICE (CƠM CHIÊN GÀ)

90.000 (excl VAT)

BEEF FRIED RICE (CƠM CHIÊN BÒ)

130.000 (excl VAT)

SHRIMP FRIED RICE (CƠM CHIÊN TÔM)

130.000 (excl VAT)

PAD SEE EW VEGETABLE (HỦ TIẾU RAU CẢI ÁP CHẢO)

90.000 (excl VAT)

PAD SEE EW CHICKEN (HỦ TIẾU GÀ ÁP CHẢO)

90.000 (excl VAT)

PAD SEE EW BEEF (HỦ TIẾU BÒ ÁP CHẢO)

130.000 (excl VAT)

GRILLED CHICKEN PASTA W/ ALFREDO SAUCE

130.000 (excl VAT)

SPAGHETTI W/ BEEF MEAT SAUCE (MỲ SPAGHETTI SỐT BÒ BẰM)

130.000 (excl VAT)

MOZZARELLA MEAT BALLS W/ SPAGHETTI (MỲ SPAGHETTI W/ THỊT VIÊN NHÂN PHÔ MAI)

150.000 (excl VAT)

Chicken Vegetables Soup

90.000 (excl VAT)

CHICKEN SHAWARMA (BÁNH NƯỚNG GÀ)

160.000 (excl VAT)

VEGETABLE PIZZA W/ TOMATO SAUCE (PIZZA RAU CỦ)

200.000 (excl VAT)

MUSHROOM PIZZA W/ WHITE SAUCE (PIZZA 4 LOẠI NẤM)

220.000 (excl VAT)

GRILLED CHICKEN PIZZA W/ WHITE SAUCE (PIZZA GÀ)

220.000 (excl VAT)

BEEF 'N' VEGGIE PIZZA W/ TOMATO SAUCE (PIZZA BÒ & RAU CỦ

250.000 (excl VAT)

SEAFOOD PIZZA WITH WHITE SAUCE (PIZZA HẢI SẢN)

280.000 (excl VAT)

CRISPY FRIED CHICKEN SANDWICH (BUGER GÀ & KHOAI TÂY CHIÊN)

150.000 (excl VAT)

fuAsian SIGNATURE BURGER (BUFFALO) (BUGER BÒ fuAsian & KHOAI TÂY CHIÊN)

170.000 (excl VAT)

DAL FRY

90.000 (excl VAT)

VEG KORMA (KORMA RAU CỦ)

130.000 (excl VAT)

CHICKEN MASALA (MASALA GÀ)

130.000 (excl VAT)

CHICKEN KORMA (KORMA GÀ)

140.000 (excl VAT)

CHICKEN COCONUT CURRY (CÀ RI GÀ NƯỚC CỐT DỪA)

130.000 (excl VAT)

INDIAN BUTTER CHICKEN (CÀ RI GÀ ẤN ĐỘ)

140.000 (excl VAT)

BEEF KEEMA WITH MUTTER BEANS (BÒ BẰM & ĐẬU HÀ LAN KIỂU ẤN)

160.000 (excl VAT)

CHICKEN KARAHI

150.000 (excl VAT)

BEEF SAMOSA (02pcs) BÁNH GỐI CHIÊN NHÂN BÒ

85.000 (excl VAT)

CHICKEN SAMOSA (02pcs) BÁNH GỐI CHIÊN NHÂN GÀ

75.000 (excl VAT)

VEG SAMOSA (02pcs) BÁNH GỐI CHIÊN NHÂN RAU CỦ

65.000 (excl VAT)

DAL TADKA

100.000 (excl VAT)

PALAK PANEER

120.000 (excl VAT)

PAN CHICKEN KEBAB CHAKORI

160.000 (excl VAT)

MIX VEGETABLE CURRY (CÀ RI RAU CỦ)

120.000 (excl VAT)

POTATO VARENIKI (PIEROGI)

90.000 (excl VAT)

MUSHROOM VARENIKI (PIEROGI)

100.000 (excl VAT)

MEAT PELMENI

120.000 (excl VAT)

STUFFED MEAT BELL PEPPER

130.000 (excl VAT)

BEEF STROGANOFF

140.000 (excl VAT)

ROTI / CHAPATI / TORTILLA

25.000 (excl VAT)

1 EGG OPLA

10.000 (excl VAT)

BOWL OF RICE

20.000 (excl VAT)

POTATO WITH CHIVES & GARLIC BUTTER

60.000 (excl VAT)

MASHED POTATOES

55.000 (excl VAT)

GRILLED CHICKEN SALAD W/ SESAME DRESSING (XÀ LÁCH GÀ NƯỚNG SỐT MÈ RANG)

90.000 (excl VAT)

CRABSTICK SALAD (XÀ LÁCH THANH CUA)

120.000 (excl VAT)

MANGO SMOOTHIE

65.000 (excl VAT)

COCONUT BANANA SMOOTHIE (SINH TỐ CHUỐI DỪA)

75.000 (excl VAT)

COCOA COOKIE SMOOTHIE (SINH TỐ OREO CA CAO)

75.000 (excl VAT)

LEMON JUICE (NƯỚC CHANH)

40.000 (excl VAT)

SPICY CARROT JUICE

40.000 (excl VAT)

APPLE JUICE (NƯỚC ÉP TÁO)

45.000 (excl VAT)

GUAVA JUICE (NƯỚC ÉP ỔI)

45.000 (excl VAT)

WATERMELON JUICE (NƯỚC DƯA HẤU)

40.000 (excl VAT)

LAVIE WATER

20.000 (excl VAT)

HOP RIZON (EYE STROM)

70.000 (excl VAT)

HOP RIZON (SEA BREEZE)

70.000 (excl VAT)

BELGO (CHERRY)

80.000 (excl VAT)

BELGO (IPA)

70.000 (excl VAT)

BELGO (FULLMOON)

100.000 (excl VAT)

BELGO (BLONDE)

70.000 (excl VAT)

BELGO (AMBER)

70.000 (excl VAT)

SODA WATER (CAN)

20.000 (excl VAT)

COKE ZERO

20.000 (excl VAT)

COKE CAN

20.000 (excl VAT)

SPRITE (CAN)

20.000 (excl VAT)

SAPPORO (CAN)

25.000 (excl VAT)

CARLSBERG

25.000 (excl VAT)

TIGER CAN

25.000 (excl VAT)

0 cart count